Oprichting Zilt

Initiatief

Op 29 mei 2000 werd een uitnodigingsbrief verstuurd naar 115 kunstenaars en kunstminnenden in Harlingen en directe omgeving (van Sotterum tot Warstiens en van de Zwarte Haan tot Tirns). De initiatiefnemers waren Cora Dogger, Fokko Jan Udema en Sjoukje Wolters. Ze misten iets in Harlingen. Zoiets als ‘’Arti et Amicitiae’’. Kroegen waren immers niet de geschikte locaties voor ontmoetingen en gedachtenuitwisselingen. Het voorstel was dat er een Harlinger ‘sociëteit voor kunst en cultuur’ zou moeten komen. De reactie was overweldigend! Maar liefst 65 serieuze belangstellenden reageerden positief op dit idee.

Oprichtingsvergadering 23 september 2000

De initiatiefnemers hadden raak geschoten en belegden een oprichtingsvergadering in de Droogstraat 26 in Harlingen. Ondertussen was het drietal versterkt met Fred Thoolen. Uit de notulen van de vergadering komt een enthousiast beeld naar voren. Naast wekelijkse sociëteitsavonden wilde men eens per maand activiteiten organiseren zoals muziek, film- dichtavonden. Het aanwezige talent wilde men benutten of desnoods extern vragen. Zilt moest een sociëteit worden waar mensen die op dezelfde golflengte zitten elkaar kunnen ontmoeten en waar discussie en inspiratie de boventoon voeren. Er werd bewust gekozen voor een vereniging en niet voor een stichting vanwege het democratische karakter. De contributie bedroeg bij de oprichting fl. 150,- per lid en de helft voor de partner. De openingstijden van de sociëteit werden in eerste instantie ruim gehouden: van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zaterdagochtend vroeg 02.00 uur. Hoewel nadrukkelijk werd gesteld dat het niet op een kroeg moest gaan lijken.

Bij de oprichting worden er 56 mensen lid (44 leden en 12 wederhelften). Later dat jaar groeit het aantal leden naar een zeventigtal.

Officiële regristratie

De Vereniging Zilt wordt officieel op 13 november 2000 bij de notaris opgericht.

Historische documenten

Scroll naar boven