de plek voor kunstenaars en kunstminnenden in Harlingen en omgeving

Meer weten

Tuinavond Ziltleden

Over societeit Zilt

Zilt is een vereniging voor kunstenaars en kunstliefhebbers in Harlingen en wijde omgeving. Zilt heeft als doel de band tussen kunstenaars en kunstminnenden te versterken. Zilt is een ontmoetingsplek, netwerk, klankbord…

Zilt organiseert sociëteitsavonden, in het winterseizoen wekelijks in pakhuis De Hamer. Tijdens de zomer ontmoeten leden elkaar op een buitenlocatie. Regelmatig zijn er activiteiten op het gebied van beeldende kunst, muziek, poëzie, film enz.

Er worden tentoonstellingen georganiseerd en een atelierroute.

Zilt verwacht een actieve bijdrage van haar leden aan het reilen en zeilen van de sociëteit.

Zilt is opgericht in het jaar 2000 en telt ongeveer 55 leden.

Lidmaatschap

Professionele kunstenaars, amateur kunstenaars en kunstminnenden kunnen lid worden van Zilt.

Beeldend kunstenaars, musici, schrijvers, dichters, theatermakers, dansers, ontwerpers, verzamelaars, filosofen, liefhebbers van kunst zijn van harte welkom.

De contributie van Zilt voor 2022 bedraagt € 70,- per lid.

Hoe word ik lid van Zilt?

Je kunt jezelf opgeven via e-mail , of je kunt door één van de leden van de vereniging Zilt worden voorgedragen. Als je interesse hebt, is het de bedoeling dat je enkele keren een bijeenkomst van onze vereniging bezoekt: in de winter in de Hamer (Rozengracht 6 te Harlingen); of in de zomer tijdens één van onze bijzondere tuinavonden. Zo krijg je een indruk wie we zijn en wat we doen. Je komt als aspirant-lid op de mailingslijst voor onze activiteiten, dus hou je spam in de gaten (!); en als je door één van de leden wordt voorgedragen, dan zal hij/zij je verder kunnen informeren. 
 
Nadat je enkele keren (3 à 4 keer) Zilt-bijeenkomsten hebt bezocht, vraagt iemand van de commissie Nieuwe Leden of je je bij ons thuis voelt en echt lid wilt worden. De commissie maakt in dat geval een afspraak met je voor een kennismakingsbezoek bij je thuis. Zij zullen je verder over de vereniging informeren en polsen wat jij kan bijdragen, aangezien Zilt een vereniging voor en door leden is. Je bijdrage kan variëren van het organiseren van tentoonstellingen, een excursie, een lezing, een muzikale voordracht, een creatieve workshop of een inbreng tijdens één van de Zilt-bijeenkomsten en ja, ook door zo nu en dan eens een gezellige bardienst mee te draaien. Het bestuur bekrachtigt uiteindelijk al dan niet het lidmaatschap op basis van het advies van de commissie.
 
Wij hopen je binnenkort te mogen begroeten!

Bestuur

  • voorzitter: Karin de Graaff
  • secretaris: Junte Lohman
  • penningmeester: Marian Kort
  • bestuursleden: Theo van den Akker, Toos Pander

voor informatie kunt u een e-mail sturen.

Bank

  • IBAN: NL35 INGB 0004 3086 15 t.n.v. Sociëteit Zilt

Website

Scroll naar boven