Meer weten

Over societeit Zilt

Zilt is een vereniging voor kunstenaars en kunstliefhebbers in Harlingen en wijde omgeving. Zilt heeft als doel de band tussen kunstenaars en kunstminnenden te versterken. Zilt is een ontmoetingsplek, netwerk, klankbord…

Zilt organiseert sociëteitsavonden, in het winterseizoen wekelijks in pakhuis De Hamer. Tijdens de zomer ontmoeten leden elkaar op een buitenlocatie. Regelmatig zijn er activiteiten op het gebied van beeldende kunst, muziek, poëzie, film enz.

Er worden tentoonstellingen georganiseerd en een atelierroute.

Zilt verwacht een actieve bijdrage van haar leden aan het reilen en zeilen van de sociëteit.

Zilt is opgericht in het jaar 2000 en telt ongeveer 55 leden.

Lidmaatschap

Professionele kunstenaars, amateur kunstenaars en kunstminnenden kunnen lid worden van Zilt.

Beeldend kunstenaars, musici, schrijvers, dichters, theatermakers, dansers, ontwerpers, verzamelaars, filosofen, liefhebbers van kunst zijn van harte welkom.

De contributie van Zilt voor 2022 bedraagt € 70,- per lid.

Hoe word ik lid?

Hartelijk dank voor je belangstelling. Helaas geldt in verband met een te snelle groei van de vereniging in ieder geval tot 1 januari 2024 een ledenstop om een goede integratie van de huidige aspirantleden mogelijk te maken. Wel is het voor geïnteresseerden mogelijk zich op de wachtlijst te laten plaatsen via de mail

Bestuur

  • voorzitter: Jet Twijnstra
  • secretaris: Junte Lohman
  • penningmeester: Marian Kort
  • bestuursleden: Theo van den Akker, Toos Pander

voor informatie kunt u een e-mail sturen.

Bank

  • IBAN: NL35 INGB 0004 3086 15 t.n.v. Sociëteit Zilt

Website

Scroll naar boven