de plek voor kunstenaars en kunstminnenden in Harlingen en omgeving

privacyverklaring Sociëteit zilt

Zilt houdt een ledenadministratie (-bestand, -lijst) van haar leden bij. Deze bevat van elk lid: naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Het doel van het ledenbestand is, de communicatie te faciliteren zowel tussen bestuur en de leden als tussen de leden onderling.

Communicatie van bestuur naar leden geschiedt o.a. via de wekelijks door de secretaris per e-mail te verzenden nieuwsbrief ZilteZaken. De secretaris heeft daarvoor in zijn computer een aan het ledenbestand ontleende lijst van e-mailadressen.

De ledenlijst is door leden te raadplegen op de beveiligde pagina van de website. Deze lijst kan ook worden geprint. Een geprinte lijst is nadrukkelijk uitsluitend voor eigen gebruik.

De website wordt onderhouden door de websitebeheerder. Alle leden krijgen het wachtwoord van de beveiligde pagina. De websitebeheerder draagt zorg voor afdoende beveiliging van de website.

Leden kunnen wijzigingen van hun persoonsgegevens aan de secretaris doorgeven. Deze zal de websitebeheerder vragen om de wijzigingen op te site te verwerken.
Als een lid het idmaatschap opzegt/wordt opgezegd, worden de bijbehorende persoonsgegevens uit het ledenbestand verwijderd.

De bestuursleden en de websitebeheerder zorgen voor een goede beveiliging van hun computers.

Er worden door het bestuur geen persoonsgegevens van leden verstrekt aan derden. Het is leden niet toegestaan om een geprinte ledenlijst te delen met niet-Ziltleden.

Dit Privacy-statement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement.

3 december 2018

Scroll naar boven